Unikátní nález středověké pece v Hořicích

5. 9. 2014

Archeologům jičínského muzea se během letních prázdnin podařil unikátní nález středověké pece s dochovanou vsádkou, tedy keramickými nádobami, které měly být v peci vypáleny. Ty jsou nyní rekonstruovány studentkou místního gymnázia, Lucií Novotnou, avšak ve velice stísněných podmínkách archeologického pracoviště. Objev je datován do vrcholného středověku.

Dne 7. července 2014 narazil Mgr. Radek Novák během rekognoskace výkopů plynovodu v blízkosti parcely č. p. 371 v Maixnerově ulici v Hořicích na zbytky keramiky a spálených kostí. „Původně jsem se domníval, že se bude jednat o standardní středověkou kulturní vrstvu obsahující odpad z každodenního života středověkého města. V průběhu výzkumu jsme však narazili na pevnou světle červenou vrstvu vypálené zeminy. Ta vznikla pode dnem pece z důvodu působení vysokých teplot. V samotné peci pak byla objevena keramická vsádka obsahující na 20 nádob. Ve většině případů však byly popraskané či rozbité, a to z důvodu zřícení kopule pece, jejíž konstrukce byla mimo jiné tvořena také keramickými střepy“. Zničená pec i s obsahem byla středověkými hrnčíři pravděpodobně pouze zahrnuta zeminou či zcela ponechána svému osudu.

„Tento objev má jistě nadregionální význam, to znamená, že bude mít významný dopad na poznání minulosti minimálně pro celé východní Čechy. Nálezy podobných středověkých pecí lze spočítat na prstech obou rukou. Výjimečným je také svou zachovalostí, a to v husté zástavbě města. Umožní získat cenná data o výrobě a typech hořické vrcholně středověké keramiky“ dodává archeolog R. Novák. Nálezy budou podrobeny moderním archeologickým metodám. Díky metodě archeomagnetického měření bude možné zjistit nejenom přesnou dataci, ale také polohu některých z lépe dochovaných nádob v peci.

Obsah pece doslova ožívá pod šikovnýma rukama Lucie Novotné. Studentka gymnázia byla proškolena na Archeologickém ústavu AV ČR v Praze, v. v. i., kam byla vyslána jičínským muzeem. „Keramické střepy musí být prvně dobře omyty a usušeny. Potom jsou vyhledávány střepy, které k sobě navzájem pasují a v místech, kde je lze slepit dohromady jsou označeny křídou. K lepení se používá speciální disperzní lepidlo, které lze rozpustit v případě nutnosti teplem. Nádoby jsou během schnutí také bandážovány obvazy a ukládány do písku“ uvádí dobrovolnice a nejmladší členka archeologického týmu muzea.

„Objev tohoto rozměru mě samozřejmě těší. Ještě více si pak cením dobrovolnické práce slečny Lucie Novotné. Ta musí zároveň pracovat ve velice stísněných podmínkách z důvodu nedostatku prostoru, který by mohla vyřešit stavba nového depozitáře v Robousích. Tam by mohly být umístěny nejen archeologické sbírky, ale také odloučené pracoviště pro technické zpracování nejnovějších nálezů“ říká na závěr ředitel muzea PhDr. Michal Babík.
Bližší informace o objevu i jeho zpracování se budete moci dozvědět během přednášky Mgr. Radka Nováka, která se bude konat v úterý 2. prosince od 17 hodin v Konferenčním salónku v rámci podzimního přednáškového cyklu muzea.

Kontakt pro další informace:
PhDr. Michal Babík, ředitel muzea, tel. +420 493 532 204
Mgr. Martina Pajerová, mluvčí RMaG v Jičíně, tel. +420 493 532 204, +420 739 961 768
Mgr. Radek Novák, archeolog, tel. +420 493 532 204

www.muzeumhry.cz

Fotografie se kliknutím myší na fotografii nechají zvětšit.
 

TOPlist