Srovnání. Vymáhání dluhů v Evropě a prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Suchánka z Prahy 9

27. 1. 2014

 

V EVROPĚ existují tři modely vymáhání dluhů: německý, švýcarsko-britský a český.

 

NĚMECKO

Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 576Kč
Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 744Kč
Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 372Kč
Odměna exekutora 595 Kč
CELKEM 3307 Kč
(v přepočtu)
Německý model funguje třeba v Polsku
 

POLSKO

Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 180 Kč
Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 360Kč
Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 423Kč
Odměna exekutora 530 Kč
CELKEM 2473 Kč

ŠVÝCARSKO-BRITSKÝ MODEL

Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 292-710 Kč
Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 0 Kč
Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 0 Kč (přiznává se až od určitévýše dluhu, v Británii 150 000 Kč)
Odměna exekutora 420-835 Kč
CELKEM 2565 Kč

A teď ČESKÁ REPUBLIKA
Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 400Kč
náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 5220Kč
Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 2920Kč
Odměna exekutora 7800 Kč
CELKEM 17 360 Kč

Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni: „Každý rok musejí lidé na vymáhání zaplatit 40-60 miliard korun. To je astronomická částka, která jde advokátní lobby.
V září 2011 jsem na jednání se zástupci ministerstva spravedlnosti prezentoval, jak náš systém vymáhání pohledávek funguje. Přítomný švýcarský expert řekl, že vůbec nevěří, že je něco takového v Evropě možné.“
Proč o tom v médiích vůbec nic není?

KDYŽ TO V MEDIÍCH NENÍ, TAK SI ZPRÁVU PŘEPOŠLEME MEZI SEBOU!

Posílám ne příklad, ale tvrdou realitu exekutorské kanceláře JUDr. Suchánek, Praha 9.


EXEKUTOR ZLATOKOP JUDR. SUCHÁNEK

Aneb Příkaz k úhradě nákladů exekuce, který se skládá z těchto položek:
Odměna exekutora                                                 8500,-
Hotové výdaje poštovné                                         4128,-
Lustrace bankovních domů                                    1048,-
Lustrace KN,CEO                                                    700,-
Znalecké posudky                                                 18700,-
Zajištění dražby                                                       2000,-
Inzerce dražby na internetu                                    1797,-
Ochrana !!!!!!!!!!!! vykonavatele, doprava,
fotodokumentace                                                    2150,-
Cestovné                                                                 3067,20
Místní šetření                                                         5760,-
DPH                                                                        9570,-

Náklady exekuce celkem 57. 420, 20 Kč!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A v odůvodnění se praví: V daném exekučním řízení byla ke dni vydání tohoto příkazu k úhradě nákladů exekuce vymožena celkem částka 109.009,050,- Kč.

Pro oprávněného (VOLKSBANK, NYNÍ SBERBANK, EXEKUCE BYLA ZÍSKÁNA PODVODEM BANKY) bylo tedy vymoženo 56.680,91 Kč, takže odměna soudního exekutora z uvedené částky činí 8050,- Kč.

A TO JE ASI TEN TRIK EXEKUTORA
Čili to znamená, že exekutor si ponechal z vymožené částky 52.328,89 Kč pro sebe a ještě účtuje náklady exekuce ve výši 57. 420, 20 Kč.
Tedy pan exekutor si přišel na pohádkových 109.794,09 Kč !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Znamená to tedy, že na umoření podvodně získané exekuce bankou VOLKSBANK, NYNÍ SBERBANK, a jejím zástupcem advokátem Vymazalem bylo exekutorem poukázáno pouze 52.328,89 a zbytek si ponechal?

 

Proč tedy účtuje náklady ve výši 57. 420, 20 Kč?

A nikde není uvedeno, co se stalo s nezanedbatelnými finančními prostředky, které exekutor odčerpal z našich bankovních účtů. Asi se ztratily.

Podařilo se nám po dlouhém usilí pravomocně zastavit podvodem získanou exekuci VOLKSBANKOU, NYNÍ SBERBANKOU a chystá se na nás exekuce nová, protože pokud okamžitě nezaplatíme, budeme mít na krku novou exekuci, tentokrát EXEKUCI OD EXEKUTORA protože odvolání nemá odkladného účinku.


Jednou jsem četl potupné heslo.“ Uchvátí-li tě, zahyneš“. Bylo to z války, a u nás je také válka, a to s exekutory, a jejich nenasytností.

Požadavek na úhradu „nákladů“ je s datem 10. 2. 2012. Došlo doporučeně poštou 24. Ledna 2014. Komické.
 

Ano, žijeme v dokonale právním státě. Stát a právo jsou pouze exekutoři a podivné banky s dobrými vazbami na justici.

Sken dokladů je umístěn na portále www.bankface.eu
 


TOPlist