Srdečně zveme do města pohádky na jičínskou „Muzejní noc s trpaslíky a Ferdou“,

4. 6. 2013

Výstava představí Ondřeje Sekoru nejen jako oblíbeného autora dětských knih, ale také jako vynikajícího přírodovědce.
V Regionálním muzeu a galerii v Jičíně bude rámci Muzejní noci v pátek 7. června v 18 hodin otevřena výstava Ondřej Sekora přírodovědcem, která připomene 80. výročí první publikace Ferdy Mravence.

Jičínská výstava je zaměřena na tři z mnoha Sekorových knih, a to na Ferdu Mravence, Čmeláka Aninku a Uprchlíka na ptačím stromě. Zvířecí hrdiny těchto knížek uvidí návštěvníci nejen ve výtvarném a literárním pojetí Ondřeje Sekory, ale i ve skutečnosti, tak, jak se reálně v přírodě vyskytují, upřesňuje obsah výstavy její kurátorka Mgr. Petra Zíková, zooložka jičínského muzea. Známé Sekorovy ilustrace jsou doplněné věcnými informacemi o biologii zobrazeného druhu a dokonce i samotným živočichem či jeho fotografií a dalšími předměty, které se k jeho životu v přírodě vztahují. Návštěvník tak získá důkaz, že Ondřej Sekora byl mimo jiné i vynikajícím zoologem, jehož kreslené postavy žijí ve shodě s tím, co se opravdu v přírodě děje.

Ferdu Mravence a další Sekorovy postavičky si oblíbily nejen děti, ale oceňují je i pedagogové pro jejich nenásilné výchovné působení a pro etické hodnoty, které vyznávají. Sekorovu dílu se dostalo uznání i od vědecké obce, například docent Univerzity Karlovy Josef Mařan ještě za Sekorova života napsal: „Setkávám se ve svém povolání často s mladými adepty vědy o hmyzu. Mnozí nesměle i nadšeně přiznají, že to byl Ferda Mravenec a brouk Pytlík, kteří probudili jejich zájem o entomologii.“ Vždyť právě díky Sekorovi známe úplně samozřejmě jména tak neobvyklého hmyzu jako splešťule blátivá, chrostík nebo mravkolev.

Ondřeje Sekoru nejlépe charakterizuje přízvisko „práce všeho druhu“. Jako výtvarník byl samouk, stal se reportérem prvorepublikových Lidových novin, sportovním redaktorem, karikaturistou a ilustrátorem knih jiných spisovatelů. Jeho dílo je mimořádné svou jednotou výtvarné a literární složky a inspirativní v tom, jak tvůrčím způsobem překračuje hranice do té doby vžitých žánrů a postupů. Vnesl do dětské literatury nové myšlení, hovorovou řeč i svébytný humor. Přitom všem se držel reality a přírodovědné přesnosti.

Touto výstavou chceme ukázat běžné, i když pro laika těžko zachytitelné, zástupce české přírody a také vyjádřit úctu Ondřeji Sekorovi jako velmi pracovitému a vzdělanému člověku, který se sám potýkal s těžkým osudem aniž by svými starostmi zatížil tvůrčí dílo pro druhé, dodává mluvčí RMaG Alena Anna Kyselo.
Výstava ve výstavní chodbě Regionálního muzea a galerie v Jičíně potrvá do 29. září 2013. V červnu a září je otevřena denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin, v červenci a srpnu celotýdenně od 9 do 18 hodin. Výstavu doprovodí naučný kvíz a několik hravých zastavení.

Kontakt pro další informace:
MgA. Alena Anna Kyselo, kyselo@muzeumhry.cz , www.muzeumhry.cz .

Pozvánky se kliknutím myší na pozvánku nechají zvětšit.
 

TOPlist