Sledování změn v obchodním rejstříku je důležité

10. 11. 2017

     Obchodní rejstřík představuje veřejný rejstřík, ve kterém se evidují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Pro uskutečňování některých právních úkonů je třeba doložit výpis z obchodního rejstříku, který je úředně ověřený. V poslední době se však vyskytly případy, kdy byla snaha o provedení právních úkonů na základě údajů, které byly do obchodního rejstříku zapsány nepravdivě. Pokud se však změny v obchodním rejstříku sledují pravidelně a jsou tedy zaznamenány včas, je možné předejít mnohem větším nepříjemnostem.

Obchodní rejstřík je veden příslušným rejstříkovým soudem, kterým je krajský soud, a eviduje se v něm například název společnosti, sídlo, předmět podnikání, společníci. Návrh na zápis je možné podávat jak v listinné, tak i elektronické podobě na předepsaném formuláři s úředně ověřeným podpisem. Stejným způsobem je možné podat i návrh na výmaz z obchodního rejstříku v případě ukončení podnikatelské činnosti.

     Do obchodního rejstříku může nahlížet každý (data zveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti ČR) a může si tak ověřit informace o jakékoliv zapsané firmě – je možné si tedy snadno ověřit, zda například potenciální obchodní partner není zrovna v likvidaci. V případě potřeby je možné z obchodního rejstříku pořizovat výpis – tento výpis je potřeba pro realizaci různých právních úkonů, například při zakládání podnikatelského účtu nebo u soudu.

     Pokud podnikatelé pravidelně sledují u obchodních partnerů změny prováděné v obchodním rejstříku, mohou včas zareagovat na případné nesrovnalosti. Zjistí-li například, že subjekt, který je jejich dlužníkem, je převáděn na nový, neznámý, subjekt tzv. bílého koně, mohou zavčas reagovat a mají tak šanci získat alespoň částečnou úhradu svých pohledávek. Využívání tzv. bílých koní pro „vyrovnání“ dluhů bohužel v posledních letech nepatří mezi ojedinělé snahy jednotlivců, ale byly již odhaleny i organizované skupiny, které se na tuto činnost specializují.

     V poslední době se však objevily také snahy o poškození fungujících firem s mnohem vážnějším dopadem. Na základě padělaných písemností byly upraveny bez vědomí statutárních orgánů firem údaje v obchodním rejstříku a s výpisem z obchodního rejstříku s nepravdivými údaji pak podnikány kroky vedoucí k vyvedení kapitálu z firem. Z tohoto pohledu se tedy informování o jakékoliv snaze o změnu v zápise v obchodním rejstříku jeví jako více než žádoucí.

     Výrazným ulehčením nejen pro podnikatele pak tedy může být využití aplikace, která bude změny v obchodním rejstříku hlídat automaticky – to umožňuje například jeden z modulů aplikace eIntranet.net (viz https://www.eintranet.net/cs/moduly-intranet-hlidani-or) – systém hlídá případné změny v zápisech v obchodním rejstříku u relevantních subjektů – zákazníků, dodavatelů, klientů či dalších obchodních partnerů – a automaticky upozorní na případné změny. Díky této službě pak může každý podnikatelský subjekt, jedná-li se o změnu neoprávněnou, zareagovat včas.
 

TOPlist