Senátor Veleba vystrkuje růžky, aneb JZD Velebov?

13. 11. 2013

 

Všichni víme, že obě komory našeho parlamentu jsou nejvhodnějším a nejúčinnějším místem pro lobbing. Asi to potkalo i senátora ing. Velebu.

Ekologičtí zemědělci kategoricky odmítají návrh na povinné členství
v Agrární komoře.

Šumperk (13. listopadu 2013) – Ekologičtí zemědělci jsou velmi znepokojeni posledním návrhem šéfa Agrární komory Jana Veleby. Ten prohlásil, že by mělo být uzákoněno povinné členství zemědělců v Agrární komoře.

„Velká část zemědělců rozhodně nechce být členy Agrární komory. Elementárním projevem demokracie je možnost výběru profesní organizace a návrh na povinné členství v komoře je v tomto ohledu jednoznačným krokem zpět,“ řekla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Povinné členství by se podle Veleby mělo týkat nejen zemědělců, ale i potravinářů, rybářů a podnikatelů v lesnictví. Členství by podle jeho představy mělo být povinné, jako je tomu například u lékařů nebo advokátů.

Podle Nesrstové ale nelze advokáty, stomatology a lékaře se zemědělci a potravináři vůbec srovnávat. Jak jejich zaměřením, tak i charakterem podnikatelské odpovědnosti.

Veleba svou myšlenku obhajuje tvrzením, že je třeba zemědělce „sjednotit“, aby „zesílil“ jejich hlas. O takovou záštitu ale ekologičtí zemědělci nestojí a obávají se, že ve skutečnosti jde spíše o manévr, jak monopolizovat pozici Agrární komory a umlčet konkurenční profesní sdružení zemědělců.

„Pod jedinou značkou Agrární komory o takové ‚zesílení‘ a lepší ‚obhajobu‘ našich zájmů nestojíme. Agrární komora doposud byla ekologickým zemědělcům spíše než partnerem protivníkem, kterému jsou čisté biofarmy trnem v oku. Naposledy to dokázala snahami o snížení podpory agroenvironmentálních opatření. Nemluvě o tom, že hlas ekologických zemědělců, kteří už v Agrární komoře jsou, její vedení vůbec neposlouchá,“ podotkla Nesrstová.

Agrární komora je sice největší zemědělskou organizací v ČR, její zájmy však podle Svazu ekologických zemědělců prostřednictvím politického lobbingu sledují hlavně prospěch velkých intenzivních farem.

„Kdyby Agrární komora skutečně dbala zájmů všech zemědělců, neměla by v naší zemi tolik konkurenčních profesních sdružení. Náš svaz je přitom jen jedním z mnoha. Nám menším sdružením nyní nejspíš nezbude nic jiného, než se spojit, abychom snahy Agrární komory o naši likvidaci uzákoněním povinného členství v Agrární komoře zabránili,“ vyzývá Nesrstová zemědělce k mobilizaci.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (dále jen Svaz PRO-BIO) je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství. Hlavním posláním Svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství jak v intenzivních, tak extenzivních produkčních oblastech. Důležitou součástí činnosti je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců. Svaz PRO-BIO spolupracuje s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a také s významnými zahraničními svazy i výzkumnými ústavy a je členem mezinárodní asociace IFOAM EU. Svaz PRO-BIO je občanské sdružení (nestátní nezisková organizace). PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců v současné době sdružuje 615 ekologických zemědělců, 68 bioprodejen a 220 členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele. Centrála svazu je v Šumperku.

Vendula Fižová
PR PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců
 

TOPlist