Pěstujte v roce 2015 v souladu s kosmickými rytmy

19. 12. 2014

Vyšel oblíbený kalendář konstelací pro zahrádkáře a zemědělce – Výsevní dny podle Marie Thunové®2015. Novinkou letošního roku je publikace Výsevní dny SPECIÁL. Nabízí výběr toho nejzajímavějšího z Výsevních dnů sestavených Marií Thunovou.

„Kalendář je návodem jak nejefektivněji pracovat na zahradě či na poli v návaznosti na kosmické rytmy, uvádí příznivé dny pro včelaře a mnohá další doporučení a rady,“ přiblížila Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který publikaci každoročně vydává. Výsevní dny pro příští rok sestavili a vypracovali Matthias K. Thun a Christina Schmidt-Rüdtová, přeložil Radomil Hradil.

Speciální výsevní dny zahrnují nejzajímavější výběr z kalendářů vydaných od roku 1986 do roku 2013. Čtenáři zde naleznou informace k rozdělení rostlin, pěstování zeleniny, zpracování půdy, kompostování, zeleném hnojení, nebo získávání osiva a mnoho dalšího. Publikace je doplněna rejstříkem pro snazší vyhledávání a působivými reprodukcemi kreseb a obrazů Waltera Thuna.

„Kalendář podle Marie Thunové je vodný pro všechny, kdo se zabývají pěstováním rostlin. Jeho dodržováním dokážete snížit množství a intenzitu zásahů a zvýšit jednak poměr vzešlých rostlin a nakonec i kvalitu výpěstků,“ doplnila Kateřina Nesrstová. Respektování kosmických rytmů využívá rovněž biodynamické zemědělství, na které bylo dříve přehlíženo se shovívavým úsměvem nebo přirovnáváno k šarlatánství. Dnes je však čím dál více, těch, kdo biodynamické principy úspěšně využívají v praxi.

V současné době biodynamiku využívají v České jak certifikované podniky, tak zemědělci, kteří používají její prvky, ale certifikaci nemají. DEMETER certifikované podniky jsou například farma Kout Joachima Dutschkeho ve Fořtu u Vrchlabí, dále je držitelem certifikace Rakušan Robet Harmer, který na jižní Moravě provozuje statek. Podobně pracuje Gutberletův statek Ekočas v Částkově na Tachovsku. „Camphill České Kopisty, Vinné sklepy Kutná Hora, Bemagro Malonty nebo Nobilis Tilia či statek Nadace Tabor v Nové Vsi u Lomnice n. Popelkou sice inklinují k biodynamice a používají její prvky, ale certifikaci DEMETER nemají,“ upřesnil Radomil Hradil.

V celosvětovém měřítku je do systému biodynamického zemědělství začleněno zhruba čtyři tisíce podniků, které jsou certifikovány organizací Demeter, která je považována za nejvyšší stupeň ekologického zemědělství ve světě. Klade důraz na používání hnojiv a kompostů a vylučuje použití umělých chemických látek na půdě a rostlinách. Od roku 2011 byly biodynamické techniky používány na více než 140 tisících hektarech v téměř padesátce zemí.

Výsevní dny podle Marie Thunové vydává PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. První kalendář vyšel v českém překladu již pro rok 1995. V Německu však vychází tato příručka už 50 let.
Kalendář lze objednat na pro-bio@pro-bio.cz nebo telefonicky – 583 216 609, je k dispozici na centrále Svazu PRO-BIO, Nemocniční 53, vchod B, Šumperk.
 

TOPlist