Češi mají historicky nejpozitivnější pohled na tuzemská vína

5. 10. 2015

Tuzemská vína chutnají Čechům i cizincům. Svaz vinařů České republiky uvádí, že objem vývozu vína do zahraničí vzrostl o 19 %. Češi si rádi připlatí za kvalitní tuzemská vína a v orientaci při nákupu jim napomáhá ochranná známka Vína z Moravy, vína z Čech. Ta zaručuje, že víno je vyrobené výhradně z hroznů vypěstovaných v Čechách a na Moravě. V současnosti toto dobrovolné značení využívá 138 vinařů.

Češi preferují tuzemská vína
Víno je sice mezi Čechy stále oblíbenější, dosud však v jeho konzumaci nedosahujeme evropského průměru. Ten ročně čítá bezmála 36 litrů na osobu, u nás je to zatím něco málo přes 20 litrů.

Ochranná známka garantuje moravský a český původ vín.

Češi si dnes výrazně potrpí na garanci pravých moravských a českých vín. Stále častěji tedy hledají na láhvi logo ochranné známky Vína z Moravy, vína z Čech od Vinařského fondu a Svazu vinařů, které jim zaručí tuzemský původ kupovaného produktu. Toto značení má podobu nálepky v národních barvách a bývá umístěno na vrchní části hrdla lahve. Lze jej nalézt nejen u přívlastkových vín, ale i u vín zemských, pro jejichž výrobu byly použity hrozny z České republiky. „Vinař, který známku využívá, garantuje podpisem licenční smlouvy s Vinařským fondem původ jeho hroznů a vín a zavazuje se pod hrozbou sankcí poskytovat o původu vína zákazníkovi pravdivé informace,“ vysvětlil Petr Polický, majitel hustopečského vinařství Starý vrch, které vína s ochrannou známkou nabízí. Ochrannou známku nevyužívají ani zdaleka všichni moravští a čeští vinaři. Zatím je tedy značení moravských a českých vín dobrovolné a vinaři se k němu připojují postupně. Vinařské instituce však mají za cíl jej do budoucna učinit ze zákona povinným.

Označení Vína z Moravy, vína z Čech znají 2/3 populace

Ochranné známky, týkající se vína, nabývají na významnosti zejména v současnosti, kdy je trh zaplavovaný levnými víny z jihu. „Několik výrobců vín hřeší na slabou státní kontrolu kvality. Tržní prostředí je přímo vybízí ke zvýšení zisků, a to přimísením nebo přímo zaměněním domácí suroviny za surovinu z dovozu,” vysvětluje nezávislý odborník na marketing vinařství Milan Sedláček. Právě před těmito nekalými praktikami mají ochranné známky chránit. Kromě označení Vína z Moravy, vína z Čech se do vinařských ochranných známek řadí také VOC – vína originální certifikace nebo autentická vína. V rámci využívání těchto označení se vinaři podrobují přísnějším kontrolám. „Kvalitu vinařských výrobků běžně hlídají příslušné státní úřady. Využíváním ochranné známky Vína z Moravy, vína z Čech se ale každý vinař zavazuje také ke kontrolám ze strany vinařských institucí, které by na trh nikdy nepustili víno kazící jejich pověst,” prozrazuje majitel vinařství Starý vrch v Hustopečích Petr Polický.

Ochranná značení vín jsou tak i dobrým marketingovým nástrojem. Hlavně díky pravidelným kampaním Vinařského fondu se ochranná známka dostává do povědomí stále více Čechů. Vinaři, kteří ji využijí a deklarují tak původ a kvalitu svého vína, pak mají větší šanci, že po jejich produktu sáhne více zákazníků. To potvrzují průzkumy Vinařského fondu, podle kterých zná ochrannou známku Vína z Moravy, vína z Čech v současnosti 68 % Čechů.

Aneta Sklenářová

 

TOPlist