Byla jedna tiskovka a tam se řeklo, potraviny pomáhají!

12. 11. 2013

 

 

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA

 

První Národní potravinová sbírka se uskuteční v sobotu 16. listopadu 2013 od 8:00 do 20:00 ve stovce vybraných prodejen potravin po celé České republice.

 

Během celého dne můžete nakoupit a darovat potraviny v každém z obchodů za pokladnami. Darované potraviny poputují do potravinových bank a následně organizacím, které pomáhají lidem v nouzi. V České republice je to na 150 zařízení od azylových domů a dětských domovů až po domovy pro seniory či humanitární organizace.

 

Zapojené řetězce darují potravinovým bankám potraviny pravidelně v průběhu celého roku. Přijďte i Vy podpořit lidi v nouzi, v azylových domech, dětských domovech či střediscích pomoci bezdomovcům ve Vašem kraji. I malý dar je velká pomoc!
Sbírku organizuje Byznys pro Společnost a Česká federace potravinových bank ve spolupráci s Armádou spásy a www.potravinypomahaji.cz

 

Proč to děláme

Hlad nemají jen v Africe

 

Česká federace potravinových bank od roku 2006 v České republice ročně shromažďuje a předává chudým od 165 do 300 tun potravin (což odpovídá 300 000 – 600 000 porcím jídel). Jednotlivé potravinové banky skladují a distribuují potraviny do více než 150 charitativních a sociálních zařízení po skoro celé republice, přes které necelých 25 000 lidí v nouzi dostává čas od času potravinovou pomoc. Reálně by však potravinovou pomoc potřebovalo skoro jeden milion Čechů (!). Často totiž dochází k tomu, že si lidé v nouzi musí vybrat mezi jídlem, bydlením a léky (nemluvě o ošacení) a sáhnou jen po těch nejlevnějších potravinách a ohrožují tak své zdraví.

 

„V celé České republice stále narůstá počet lidí, kteří žijí pod hranicí chudoby a nemají ani finanční prostředky na nákup potravin. V roce 2012 to bylo 9 % lidí a právě k nim směřuje naše pomoc,“ říká Fabrice Martin-Plichta, ředitel České federace potravinových bank.

V mnoha evropských zemích probíhají potravinové sbírky již několikátým rokem a potravinová pomoc lidem v nouzi je mezi jejich obyvateli běžná. Například ve Francii proběhne koncem listopadu již 29. celonárodní sbírka potravin organizovaná potravinovými bankami ve spolupráci s řetězci. Každoročně tato veřejná akce, největší charitativní akce v zemi, mobilizuje přes 100 000 dobrovolníků ve více než 7 000 super- a hypermarketech. Zákazníci těchto obchodů nakoupili a odevzdali potravinovým bankám 12.500 tun výrobků, což představuje objem potravin potřebný pro zhotovení cca 25 milionů jídel. Na konci listopadu a v době před Vánoci probíhají tyto sbírky skoro ve všech státech Evropy – Itálie, Španělsko, Velká Británie, ale i sousední Polsko a Maďarsko.

 

I Vy můžete přispět svojí trochou do mlýna, resp. jídlem do košíku. Přijďte podpořit lidi v nouzi, v azylových domech, dětských domovech či střediscích pomoci bezdomovcům ve Vašem kraji v tomto předvánočním čase. I malý dar je velká pomoc!

 

Stop plýtvání potravin

 

Podle statistiky Organizace OSN pro výživu a zemědělství končí přibližně třetina světové produkce potravin jako odpad. Likvidovány jsou mimo jiné i potraviny, které neodpovídají estetickým nárokům maloobchodních řetězců nebo potraviny, kterým prošla doba minimální trvanlivosti (pozor! neplést s datem spotřeby!), a to i přesto, že nejsou nijak zdravotně závadné a ani jejich kvalita není nijak snížena. Tyto potraviny je přitom možné ještě smysluplně využít a pomoci tak lidem, kteří trpí hladem či nedostatkem potravin.

 

V České republice se vyprodukuje odhadem 729 tisíc tun potravinového odpadu ročně, což představuje víc než 69 kg na osobu (víc než 5 300 kg za život), v Evropské unii je pak ročně vyhozeno asi 89 miliónů tun potravin, t.j. cca 122 kg na osobu. Pro někoho může být překvapivá informace, že nejvíce se plýtvá na úrovni domácností, které jsou zodpovědné za 43 % celkového objemu vyhozených potravin. Potravinářský průmysl se pak na potravinovém odpadu podílí ze 39 %.

 

Potraviny potřebuje desetina Čechů, pomůže Národní potravinová sbírka.


V sobotu 16. listopadu 2013 proběhne historicky první Národní potravinová sbírka.

 

Pomůže lidem v nouzi. Téměř desetina Čechů žije pod hranicí chudoby a často nemá prostředky na nákup potřebných potravin. Lidé budou moci ve stovce obchodů Tesco, Globus, Albert, Interspar a MAKRO po celé České republice koupit a darovat trvanlivé potraviny a pomoci tak lidem v nouzi v charitativních zařízení ve svém kraji. Sbírka spolu s projektem Potraviny pomáhají, upozorňuje na nedostatek potravin mezi některými skupinami obyvatel, jako jsou senioři, matky s dětmi nebo rodiny v tísni a umožňuje projevit solidaritu a pomoc konkrétním a adresným způsobem.

Sbírka reaguje na skutečnost, že v Česku narůstá počet lidí, kteří nemají na nákup základních potravin. „9 % obyvatel Česka žije pod hranicí chudoby a potřebuje potravinou pomoc.

Skupina obyvatel závislá na pomoci potravinových bank postupně narůstá,“uvedl Fabrice Martin-Plichta, předseda České federace potravinových bank.

Sbírku podpoří Roman Vaněk a Ivana Jirešová. Ilona Csáková a Lejla Abbasováse zapojí přímo darováním potravin v den akce.

Potraviny bude v obchodech vybírat téměř tisícovka dobrovolníků. „Sbírka tak bude jednou z největších akcí svého druhu v Česku,“ řekla Pavlína Kalousová, z platformy Byznys pro společnost, která akci zaštiťuje. „Dobrovolníci se stále mohou přihlásit regionálním koordinátorům ve svém bydlišti, seznam obchodů a kontakty najdou na www.potravinypomahaji.cz,“ dodává Kalousová.

Sbírku realizuje Byznys pro společnost podporující odpovědné podnikání ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy. Podobné sbírky se každoročně konají téměř po celé Evropě. Ve Francii proběhne na konci listopadu již 29. sbírka potravin. Například v Polsku se minulý rok do sbírky o posledním listopadovém víkendu zapojilo 50 000 dobrovolníků, kteří ve 3 300 obchodech vybrali 810 tun potravin, z kterých bylo možné připravit 1 620 porcí jídel.

Přesto, že potravinovou pomoc potřebuje stále více lidí, v Česku se stejně jako v ostatních vyspělých zemích přitom potravinami plýtvá. Navíc, darovat přebytečné potraviny potřebným je v Česku oproti jiným státům EU pro firmy značně nevýhodné. Z původní ceny potravin musejí i při darování odvést státu DPH. Darování potravin je také administrativně náročné. I přesto se mnohé firmy snaží pomoci.

Kromě strategického zapojení obchodních řetězců Tesco, Globus, Albert, Interspar a MAKRO budou dále dary veřejnosti navýšeny o pomoc dalších partnerů jako Kostelecké uzeniny, Penam, Tatra, Panzani, Lorenz, či Santa Maria. Firma Unilever přispěje prostřednictvím svých výrobků Lipton, Knorr a dalšími značkami. S přepravou potravin pomůže firma DHL.

V sobotu pojedeme do některého supermarketu udělat fotoreportáž, jak sbírka vypadala.

Peba
Fotografie se kliknutím myší na fotografii nechjí zvětšit.
Foto Peba. www.fotogaleriepeba.eu

TOPlist