Bioakademie 2015 ve znamení novinek pro české zemědělství

18. 8. 2015

Jižní Morava bude hostit 15. ročník mezinárodní konference ekologického zemědělství. Bioakademie 2015 se uskuteční ve dnech 10. – 12. září 2015 v Lednici. Nabídne mimo jiné důležitá témata, mezi něž patří nové datační podpory a jejich role v systému ekologického zemědělství, sociální zemědělství nebo vývoj na trhu s biopotravinami v České republice. Účastníci konference se vydají za novými impulzy i do zahraničí. Bioakademie 2015 počítá se exkurzí do Maďarska.

Vývoj ekologického zemědělství v ČR, podobně jako v ostatních zemích Evropské unie, je významně ovlivňován zemědělskou politikou, zejména stabilizací podpor v rámci Programů rozvoje venkova. „Nový Program rozvoje venkova vstupuje v platnost právě letos a bude platit až do roku 2020. Je tedy nutné umět včas a správně využít možností, které nabízí, pro zvýšení konkurenceschopnosti tuzemského ekologického zemědělství,“ říká Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který konferenci pořádá. Konference přinese konkrétní odpovědi na otázky, které v současné době zemědělci v oblasti nastavení podpor řeší.

V návaznosti na téma subvencí se otevírá další oblast, která je pro české zemědělství novinkou, a tou je sociální zemědělství. V západní Evropě je sociální funkce zemědělské činnosti využívána již několik desetiletí, u nás se v tomto poli působnosti pohybuje pouze několik subjektů až v posledních letech. Sociální zemědělství je definováno jako propojení sociální a zemědělské sféry v rámci zemědělských činností, které vedle produkční funkce přináší pozitivní externality v podobě podpory znevýhodněných osob ve smyslu jejich rehabilitace a terapie, vzdělávání a odborné přípravy či začlenění na trh práce. „Právě oblast integrovaného zaměstnávání, které bylo ještě donedávna v zemědělství limitováno, získává v zemědělském i sociálním sektoru největší ohlas. Předpokládá se, že lze v následujících letech očekávat dynamický růst sociálního zemědělství,“ doplňuje za organizátory Kateřina Nesrstová.

V odborné části bude věnována pozornost také hodnocení kvality potravin i problematice ochrany rostlin. Součástí programu je rovněž společenský večer spojený s vyhlášením výsledků soutěží: Česká biopotravina 2015, Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO 2015 a Nejoblíbenější bioprodejna 2015.

Ekologické zemědělství zaznamenává v České republice, podobně jako ve světě a Evropě, významný rozvoj. Patříme mezi dvacet zemí světa s největší výměrou půdy v EZ (434880 ha) a mezi deset zemí světa s nejvyšším podílem ploch v EZ na celkové zemědělské půdě. Počet výrobců i distributorů biopotravin každoročně stoupá.

Program:
10. 9. 2015
Registrace | 8.30—9.30 hodin, Hotel Lednice
Nové dotační podpory | 10—12 hodin
Odborná část | 13—17 hodin
• Vývoj a současný stav EZ a trhu s biopotravinami v ČR
Ing. Andrea Hrabalová – externí konzultantka ÚZEI
• Sociální zemědělství v České republice
Ing. Jan Moudrý, Ph.D. – Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra rostlinné výroby a agroekologie, Mgr. Tomáš Chovanec – MAS Lužnice a CpKP jižní Čechy, Mgr. Eliška Hudcová – AREA viva
• Strategie hodnocení kvality a autenticity potravin
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., doc. Dr. Ing. Věra Schulzová – Ústav analýzy potravin a výživy; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
• Vývoj systému ochrany jádrovin v režimu EZ
Ing. Václav Psota, Ph.D. – BiocontLaboratory
• Výsledky testování prostředků ochrany a výživy polních plodin v EZ
Ing. Martin Bagar, Ph.D. – BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

Společenský večer  od 18 hodin

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží:
Česká biopotravina 2015
Nejlepší sedlák Svazu PRO-BIO 2015
Nejoblíbenější bioprodejna 2015

11.—12. 9. 2015
Odborná zahraniční exkurze | od 9 hodin
Maďarsko – orná půda, vinice

Bioakademie 2015 se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky.

Pozvánka se kliknutím myší na pozvánku nechá zvětšit.
 

TOPlist